Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

REKRUTACJA 2017/2018

REKRUTACJA 2017/2018

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
do przedszkoli publicznych i klas I publicznych szkół podstawowych .Zgodnie z art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok 2017/2018 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Cielądz, zostaną podane do publicznej wiadomości do 15 kwietnia 2017 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Cielądz oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolach publicznych i na stronach internetowych Szkół w Cielądzu.

wstecz

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120