Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Rozpoczęcie prac w rolnictwie

W związku z rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego Wójt Gminy Cielądz, podzielając zdanie Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyrażone pismem zamieszczonym poniżej zwraca uwagę na bezpieczną pracę w rolnictwie. Według danych KRUS średnio 2/3 poszkodowanych rolników indywidualnych doznaje trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź ponosi śmierć wskutek wypadku przy pracy. Przyczyny nieszczęśliwych zdarzeń również się nie zmieniają. Do wypadku dochodzi najczęściej wskutek niewłaściwej organizacji stanowiska pracy, niestosowania ochron indywidualnych przez rolników, nieostrożnego zachowania czy niewłaściwego obsługiwania maszyn i zwierząt gospodarskich.

Informacje na temat zasad bhp oraz dobrych praktyk związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, można znaleźć w publikacjach Państwowej Inspekcji Pracy, klikając w poniższy link:

http://www.bhpwrolnictwie.pl/index.php

wstecz

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120

baner toplayer
PIKNIK 2017