Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2017 pt.  ,,Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla 50 dzieci z rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Cielądz z okazji Mikołajek w dniu 3 grudnia 2017r. w miejscowości Cielądz’’.

  • autor: Piotr Król, data: 2017-10-12

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Cielądz w sprawie przyjęcia na rok 2018 Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje społeczne  projektu Uchwały Rady Gminy Cielądz w sprawie przyjęcia na rok 2018 Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie wyników III otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego pt. Przedstawienie jednolitej oferty obejmującej promocje, oprawę artystyczna i prezentacje potraw regionalnych podczas Festynu wiejskiego w miejscowości Sierzchowy w dniu 25 czerwca 2017r.

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120