Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Dofinansowanie z WFOŚiGW

INFORMACJA

 

Gmina Cielądz otrzymała dofinansowanie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotacje na zadanie ,, Rewitalizacja zabytkowej Alei w miejscowości Stolniki” w wysokości 137 114 zł. ( słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy sto czternaście złotych 00/100). Koszt ogólny zadania opiewa na kwotę 150 905,40 zł. ( słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięć złotych 40/100 ).

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120

baner toplayer
PIKNIK 2017