Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Informacje w związku ze stratami w rolnictwie

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

w sprawie strat w uprawach rolnych

spowodowanych huraganem "Ksawery"

Wójt Gminy Cielądz informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, które poniosło szkody w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w siedzibie Urzędu Gminy w Cielądzu w pokoju nr 9 lub 10 Wnioski prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2017 r.

Do składanego wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 (potwierdzony za zgodność z oryginałem) składanego do ARiMR dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych, zwracając uwagę aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.

Druki wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się na stronie internetowej www.cieladz.pl (poniżej niniejszego tekstu) oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Cielądzu (pokój numer 9 lub 10).

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. (46) 815 24 93.

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120