Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Cielądz na platformie ePUAP

Zgodnie z art. 63 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. nr 64 poz. 565) Urząd Gminy Cielądz udostępnia Państwu możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na platformie ePUAP, czyli za pośrednictwem „dostępnego publicznie środka komunikacji elektronicznej służącego do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego”.

Akceptowne formaty plików przesyłanych na ESP:

Rozszerzenia: Aplikacja
doc, docx, rtf MS WORD, MS WORD Viewer
xls,xlsx MS EXCEL, MS Excel Viewer
jpg, jpeg dowonla przeglądarka fotografii
pdf Adobe Reader
odt, ods Pakiet OpenOffice
txt Notatnik (plik tesktowy)

 

Aby dokument przesłany na ESP został przyjęty, musi być opatrzony ważnym podpisem elektronicznym (poprzez certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany e-puap)

Urząd zastrzega sobie prawo do odrzucenia korespondencji elektronicznej bez weryfikacji treści dokumentów w sytuacji wykrycia przez systemy bezpieczeństwa zagrożeń zawartych w korespondencji (np. wykrycie wirusa, trojana)

 

Pobierz: instrukcję zakładania konta na e-puap 

              instrukcję profilu zaufanego e-puap

 

 

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120