Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Menu

Treść

Nawigacja

Stronicowanie

Usuwanie rolniczych folii pochodzących z działalności rolniczej

Usuwanie rolniczych folii pochodzących z działalności rolniczej

2019.11.14
Urząd Gminy w Cielądzu zwraca się do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Cielądz o składanie wniosków dotyczących usunięcia odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Szczegóły po kliknięciu "Czytaj więcej"
-

2019.09.27
Gmina Cielądz przystępuje do realizacji projektu szkoleniowego pn. „Gmina na czasie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Gminy Cielądz. Projekt obejmuje cykl zajęć dydaktycznych realizowanych w formie spotkań uczestników (grupy docelowej) z instruktorem, których głównym celem jest nabycie nowej lub uzupełnienie wcześniej zdobytej wiedzy i umiejętności cyfrowych.
Rodzinny Piknik Bezpieczeńcywa

Rodzinny Piknik Bezpieczeńcywa

2019.07.26
Dziękujemy wszystkim za niedzielną obecność na Rodzinnym Pikniku Bezpieczeństwa w naszym parku. Projekt został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
Cieszymy się, że pogoda tym razem dopisała.
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W SPRAWIE STRAT W UPRAWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH PRZYMROZKAMI WIOSENNYMI!!!

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W SPRAWIE STRAT W UPRAWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH PRZYMROZKAMI WIOSENNYMI!!!

2019.06.05
Wójt Gminy Cielądz informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, które poniosło szkody w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.
Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta

2019.04.29
Informujmy o udostępnieniu pod adresem https://pacjent.gov.pl/ usługi dla obywateli pod nazwą Internetowe Konto Pacjenta. Szczegółowe informacje znadją Państwo w piśmie dostępnym po kliknięciu "Czytaj więcej"
Projekt "Szkoła trenerów procesu wspomagania"

Projekt "Szkoła trenerów procesu wspomagania"

2019.01.29
Celem projektu jest przygotowanie pracowników systemu oświaty, doradców metodycznych, indywidualnych specjalistów oraz trenerów do realizacji procesowego wspomagania szkół w obszarach związanych z kształceniem kompetencji kluczowych uczniów poprzez zapewnienie im wsparcia szkoleniowo-doradczeego
Informacja dla pracowników i płaników składek ZUS

Informacja dla pracowników i płaników składek ZUS

2019.01.23
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o zmianach dotyczących przechowywania akt pracowniczych oraz informacjami dla użytkowników Programu Płatnik. Zmiany obowiazują od 2019 roku
Harmonogram odbiorów odpadów komunalnych w gminie Cielądz rok 2019

Harmonogram odbiorów odpadów komunalnych w gminie Cielądz rok 2019

2019.01.03
Opublikowaliśmy aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Cielądz na rok 2019. Prosimy o zapoznanie się
Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

2018.12.07
Gmina Cielądz, podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2018 wspierała swoich mieszkańców w zakresie usuwania ze swoich posesji wyrobów zawierających azbest.
Ze wsparcia skorzystało 55 gospodarstw domowych. W ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pozyskano dotację
w wysokości 52 034 zł. stanowiącej do 90,00 % wartości całkowitej zadania. Pozostałe
10% to środki budżetu Gminy.

Sieć światłowodowa na terenie Gminy Cielądz

2018.06.19
Uprzejmie informujemy, iż Gmina Cielądz położona jest na obszarze objętym budową nowoczesnej światłowodowej sieci, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu, współfinansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Stronicowanie

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120