Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Stronicowanie

Projekt "Cyfrowa Gmina"

Projekt "Cyfrowa Gmina"

2022.06.22
Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4616/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

2022.06.22
1 czerwca 2022 r. w Gminnym Domu Kultury w Cielądzu miało miejsce uroczyste wręczenie z rąk Wójta Gminy Cielądz Pawła Królaka sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
5 tys. zł, 6 tys. zł lub 7 tys. zł – wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich

5 tys. zł, 6 tys. zł lub 7 tys. zł – wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich

2022.04.05
5 tys. zł, 6 tys. zł lub 7 tys. zł – wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich. Od 1 kwietnia 2022 r., zgodnie z zapowiedzią wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na działalność statutową. Pomoc jest finansowana z budżetu krajowego.

Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

2021.11.24
Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022. Na realizację Programu została przeznaczona kwota 150 mln zł.
Rządowe środki trafią do naszej gminy!

Rządowe środki trafią do naszej gminy!

2021.11.15
25 października br. zostały ogłoszone wyniki Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Dziękujemy Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za przyznanie środków dla naszej gminy. Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich parlamentarzystów z naszego okręgu wyborczego, a w szczególności do Posła Grzegorza Wojciechowskiego, Senatora Rafała Ambrozika oraz Posła Roberta Telusa za zaangażowanie i pomoc w pozyskaniu funduszy dla naszego samorządu.
Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2021

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2021

2021.11.04
Od 12 do 24 listopada 2021r. GUS będzie prowadził badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie z numeru 22 828 88 88 z osoba pełnoletnią, która w spisie była pierwszym respondentem. Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021r.
Programy realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego

Programy realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego

2021.11.03
Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 jest realizowany przez Gminę Cielądz we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Cielądzu. Zadanie to jest finansowane w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Fundusz Solidarnościowego na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 roku.
POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ  W GMINIE CIELĄDZ – ETAP II

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE CIELĄDZ – ETAP II

2021.04.06
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
"Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych

"Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych

2021.03.19
Gmina Cielądz przystępuje do realizacji projektu pn.: Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wróć na rynek pracy, zostań na nim na dłużej

Wróć na rynek pracy, zostań na nim na dłużej

2020.08.11
Wróć na rynek pracy, zostań na nim na dłużej
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS, JEŚLI:
-masz 5 0 lat i więcej
- mieszkasz w województwie łódzkim
- jesteś osobą bez zatrudnienia

Stronicowanie

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120