Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Stronicowanie

Targi AGRO-Bratoszxewice

Targi AGRO-Bratoszewice

2021.08.13
Targi AGRO-Bratoszewice odbędą się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy, Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego i Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. W programie szeroka oferta środków do produkcji rolnej, prezentacja lokalnego przetwórstwa rolno-spożywczego realizowanego w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, prezentacja dorobku Kół Gospodyń Wiejskich i wiele innych działań merytorycznych, np. w ramach odbywającego się równorzędnie Dnia Kukurydzy na Kiszonkę.
Koncert Online na zakończenie pandemii

Koncert Online na zakończenie pandemii

2021.05.12
Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Cymbarka" zaprasza na "Koncert Online na zakończenie pandemii? Swoje utwory podczas transmisji zaprezentują zespoły z Gmina Cielądz oraz gościnnie wystąpi zespół działający przy Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym .
POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ  W GMINIE CIELĄDZ – ETAP II

POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE CIELĄDZ – ETAP II

2021.04.06
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
"Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych

"Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych

2021.03.19
Gmina Cielądz przystępuje do realizacji projektu pn.: Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach

Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach

2021.01.22
"Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach".
Gmina Cielądz realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej Gminy Cielądz, tj. Ośrodek Zdrowia w Sierzchowach.
Wróć na rynek pracy, zostań na nim na dłużej

Wróć na rynek pracy, zostań na nim na dłużej

2020.08.11
Wróć na rynek pracy, zostań na nim na dłużej
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS, JEŚLI:
-masz 5 0 lat i więcej
- mieszkasz w województwie łódzkim
- jesteś osobą bez zatrudnienia
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW  W SPRAWIE STRAT W UPRAWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH PRZEZ GRAD !!!

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W SPRAWIE STRAT W UPRAWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH PRZEZ GRAD !!!

2020.06.16
Wójt Gminy Cielądz informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych w dniu 7 czerwca 2020r. przez grad. Wypełnione i czytelnie podpisane (imieniem i nazwiskiem) wnioski należy składać do urny ustawionej w wejściu do Urzędu Gminy
w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca 2020r.
-

2020.06.09
Rolniku! Przedsiębiorco!
Chcesz sprzedać swoje produkty? Może szukasz pracownika sezonowego? Daj ogłoszenie na platformie www.lodzkiebazarek.pl. Płody rolne, warzywa, owoce, miody, zwierzęta gospodarskie, zdrowa żywność, pieczywo, ryby, usługi rolnicze, maszyny rolnicze.

Jak ochronić swoje dopłaty?

2020.05.18
Rolniku, jeżeli chcesz ochronić swoje pieniądze z płatności bezpośrednich i innych funduszy - wypełnij wniosek przy pomocy specjalisty Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bartoszewicach
Kampania prewencyjne KRUS

Kampania prewencyjne KRUS

2020.04.07
PT KRUS w Rawie Mazowieckiej zachęca do korzystania z materiałów prewencyjnych umieszczonych na stronie internetowej Kasy
Jednym z działań ustawowych Kasy jest praca na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników. Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pokazują, że z roku na rok zmniejsza się liczba wypadków przy pracy rolniczej. W roku 2019 do Placówki Terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej zgłoszono 62 wypadki przy pracy rolniczej.

Stronicowanie

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120