Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

......Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Cielądzu

Referaty i zakres spraw przez nie obsługiwanych

kliknięcie na nazwie referatu lub stanowiska przenosi na stronę ze zadaniami realizowanymi przez daną komórkę

REFERAT OGRANIZACYJNY

Agnieszka Miniak, tel. 46 8142421 email: urzad@cieladz.pl


EWIDENCJA LUDNOŚCI, OBSŁUGA WYBORÓW, OBRONA CYWILNA, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Sylwia Gos, email: s.gos@cieladz.pl

Piotr Król, email: p.krol@cieladz.pl


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

Magdalena Anteczek, email: zp@cieladz.pl


REFERAT FINANSOWY

Skarbnik Gminy: Gabriela Milczarska, email: g.milczarska@cieladz.pl

Karolina Koczywąs, email: k.budek@cieladz.pl

Ewelina Biernacka, emai: e.biernacka@cieladz.pl

Julianna Libera, email: j.libera@cieladz.pl

Janina Czarnecka, email: j.czarnecka@cieladz.pl


ROLNICTWO, ŚRODOWISKO I LEŚNICTWO

Magdalena Ostalska, email: m.ostalska@cieladz.pl

Agnieszka Seliga, email: a.seliga@cieladz.pl


INWESTYCJE, BUDOWNICTWO, ZABYTKI

Jarosław Krawczyk, email: budownictwo@cieladz.pl


GOSPODARKA PRZESTRZENNA

email: budownictwo@cieladz.pl


GOSPODARKA KOMUNALNA

Małgorzata Czapnik, email: m.czapnik@cieladz.pl


URZĄD STANU CYWILNEGO I OBSŁUGA RADY GMINY

Z-ca Kierownika USC Bogusława Kobacka, tel. : 46 8152429, email: usc@cieladz.pl

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120