Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Menu

Treść

Nawigacja

Ogłoszenie wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018

  • autor: Piotr Król, data: 2018-01-10

2. Ogłoszenie wyników 1 otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2018r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

  • autor: Piotr Król, data: 2018-01-04

1. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2018r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

  • autor: Piotr Król, data: 2018-01-04

1. Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w roku 2018.

  • autor: Piotr Król, data: 2017-12-19

Ogłoszenie I konkursu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2018

autor: Piotr Król, data: 2017-12-15

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadnia publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2018

  • autor: Piotr Król, data: 2017-12-08

Otwarty Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

  • autor: Piotr Król, data: 2017-12-05

Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018

  • autor: Piotr Król, data: 2017-12-05

Program współpracy na rok 2018 Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r . o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  • autor: Piotr Król, data: 2017-12-05

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. ,,Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla 50 dzieci z rodzin wielodzietnych z terenu gminy Cielądz z okazji Mikołajek w dniu 3 grudnia 2017 w miejscowości Cielądz’’

  • autor: Piotr Król, data: 2017-11-06

Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2017 pt.  ,,Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla 50 dzieci z rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Cielądz z okazji Mikołajek w dniu 3 grudnia 2017r. w miejscowości Cielądz’’.

  • autor: Piotr Król, data: 2017-10-12

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Cielądz w sprawie przyjęcia na rok 2018 Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje społeczne  projektu Uchwały Rady Gminy Cielądz w sprawie przyjęcia na rok 2018 Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie wyników III otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego pt. Przedstawienie jednolitej oferty obejmującej promocje, oprawę artystyczna i prezentacje potraw regionalnych podczas Festynu wiejskiego w miejscowości Sierzchowy w dniu 25 czerwca 2017r.

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120