Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Zarządzenie Nr 76.2022 Wójta Gminy Cielądz z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały dotyczącego przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

 • data: 2022-09-28

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dziofalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2022

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2022

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2022

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechnia kultury fizycznej w roku 2022

 • autor: Ad, data: 2021-12-30

1. Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w rok 2022

 • data: 2021-12-17

Zarządzenie Nr 88/ 2021Wójta Gminy Cielądz z dnia 7 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartych konkursach ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, szerzenia kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2022

 • data: 2021-12-08

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2022

 • data: 2021-12-08

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2022

 • data: 2021-12-08

Sprawozdanie z konsultacji społecznych rocznego Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

 • autor: Administrator, data: 2021-11-26

Zarządzenie Wójta Gminy Cielądz w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno ści pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021

 • autor: Piotr Król, data: 2021-03-16

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert no realizację zadania publicznego w zakresie działalności no rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2021

 • autor: Piotr Król, data: 2021-02-25

Odwołanie otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku

otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w rok 2021.

 • autor: Piotr Król, data: 2020-12-11

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2021.

 • autor: Piotr Król, data: 2020-12-08

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2021

 • autor: Piotr Król, data: 2020-12-08

Zarządzenie Nr 73/ 2020 Wójta Gminy Cielądz z dnia 7 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartych konkursach ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, szerzenia kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2021.

 • autor: Piotr Król, data: 2020-12-07

Ogłoszenie o wynikach naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w celu opiniowanie ofert w konkursach na realizacje zadań publicznych w roku 2021

 • autor: Piotr Król, data: 2020-11-25

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej na rok 2021

 • autor: Piotr Król, data: 2020-10-13

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

 • autor: Piotr Król, data: 2020-10-12

Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na rok 2021

 • data: 2020-09-15

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. u st. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego za rok 2019.

 • autor: Piotr Król, data: 2020-06-08

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020.

 • autor: Król Piotr, data: 2020-01-09

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020

 • autor: Piotr Król, data: 2020-01-07

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2020

 • autor: Piotr Król, data: 2020-01-02

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020

 • autor: Piotr Król, data: 2019-12-13

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020.

 • autor: Piotr Król, data: 2019-12-09

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2020

 • autor: Piotr Król, data: 2019-12-02

Program współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020

 • autor: Król Piotr, data: 2019-11-26

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

 • autor: Piotr Król, data: 2019-11-21

Informacja o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2020.

 • autor: Piotr Król, data: 2019-11-04

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

 • autor: Piotr Król, data: 2019-10-30

Zaproszenie Wójta Gminy Cielądz do zgłaszania kandydatów na członków Komisji konkursowej do oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

 • autor: Piotr Król, data: 2019-10-21

Konsultacje projektu Uchwały Rady Gminy Cielądz w sprawie programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

 • autor: Piotr Król, data: 2019-10-04

Ogłoszenie wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 • autor: Piotr Król, data: 2019-04-11

Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. ,, Prowadzenie zajęć szkoleniowych z osobami dorosłymi i młodzieżą z terenu Gminy Cielądz w dziedzinie piłki nożnej w miejscowości Grabice oraz udział tych grup w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowej

 • autor: Piotr Król, data: 2019-04-05

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2019

 • autor: Piotr Król, data: 2019-03-15

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Tytuł zadania: Prowadzenie zajęć szkoleniowych z osobami dorosłymi i młodzieżą z terenu Gminy Cielądz w dziedzinie piłki nożnej w miejscowości Grabice oraz udział tych grup w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowej.

 • autor: Piotr Król, data: 2019-03-11

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019. Szerzenie i promocja dorobku ludowego mieszkańców gminy, poprzez udział zespołów ludowych działających na terenie gminy , w minimum 3 imprezach artystycznych o zasięgu lokalnym lub regionalnym

 • autor: Piotr Król, data: 2019-02-28

Ogłoszenie wyników I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt.,, Prowadzenie zajęć szkoleniowych z osobami dorosłymi i młodzieżą z terenu gminy Cielądz w dziedzinie piłki nożnej w miejscowości Cielądz oraz udział tych grup w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowej’’

 • autor: Piotr Król, data: 2019-02-26

I otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 • autor: Piotr Król, data: 2019-02-01

Informacja o wynikach naboru na członków Komisji konkursowej do opiniowa ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

 • autor: Piotr Król, data: 2018-11-27

Zgłaszanie kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na zadania publiczne w roku 2019

 • autor: Piotr Król, data: 2018-11-14

Ogłoszenie wyników I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. ,, Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla 50 dzieci z rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Cielądz z okazji Mikołajek w dniu 9 grudnia 2018r. w miejscowości Cielądz’’

 • autor: Piotr Król, data: 2018-10-26

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

 • autor: Piotr Król, data: 2018-10-10

I otwarty konkurs na wsparcie zadania publicznego pt. ,,Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla 50 dzieci z rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Cielądz z okazji Mikołajek w dniu 9 grudnia 2018r w miejscowości Cielądz’’

 • autor: Piotr Król, data: 2018-10-01

Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego pt. Przedstawienie jednolitej oferty obejmującej promocję , oprawę artystyczną i prezentacje potraw regionalnych podczas Festynu wiejskiego w miejscowości Sierzchowy w dniu 24 czerwca 2018r

 • autor: Piotr Król, data: 2018-05-15

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Pt. Przedstawienie jednolitej oferty obejmującej promocję, oprawę artystyczna i prezentacje potraw regionalnych podczas Festynu wiejskiego w miejscowości Sierzchowy w dniu 24 czerwca 2018r.

autor: Piotr Król, data: 2018-04-20

Ogłoszenie wyników II otwartego Konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. Wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu gminy Cielądz , poprzez zapewnienie zabiegów w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdej osoby korzystającej z rehabilitacji dla 3 osób

 • autor: Piotr Król, data: 2018-03-01

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2018 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. ,, Wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu Gminy Cielądz, poprzez zapewnienie zabiegów w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdej osoby korzystającej z rehabilitacji w miejscu zamieszkania dla 3 osób’’

 • autor: Piotr Król, data: 2018-02-01

Ogłoszenie wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018

 • autor: Piotr Król, data: 2018-01-10

2. Ogłoszenie wyników 1 otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2018r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 • autor: Piotr Król, data: 2018-01-04

1. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w 2018r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 • autor: Piotr Król, data: 2018-01-04

1. Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w roku 2018.

 • autor: Piotr Król, data: 2017-12-19

Ogłoszenie I konkursu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie szerzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2018

autor: Piotr Król, data: 2017-12-15

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadnia publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2018

 • autor: Piotr Król, data: 2017-12-08

Otwarty Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 • autor: Piotr Król, data: 2017-12-05

Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018

 • autor: Piotr Król, data: 2017-12-05

Program współpracy na rok 2018 Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r . o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • autor: Piotr Król, data: 2017-12-05

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. ,,Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla 50 dzieci z rodzin wielodzietnych z terenu gminy Cielądz z okazji Mikołajek w dniu 3 grudnia 2017 w miejscowości Cielądz’’

 • autor: Piotr Król, data: 2017-11-06

Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2017 pt.  ,,Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla 50 dzieci z rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Cielądz z okazji Mikołajek w dniu 3 grudnia 2017r. w miejscowości Cielądz’’.

 • autor: Piotr Król, data: 2017-10-12

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Cielądz w sprawie przyjęcia na rok 2018 Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje społeczne  projektu Uchwały Rady Gminy Cielądz w sprawie przyjęcia na rok 2018 Programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie wyników III otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego pt. Przedstawienie jednolitej oferty obejmującej promocje, oprawę artystyczna i prezentacje potraw regionalnych podczas Festynu wiejskiego w miejscowości Sierzchowy w dniu 25 czerwca 2017r.

Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego pt. Przedstawienie jednolitej oferty obejmującej promocję , oprawę artystyczną i prezentacje potraw regionalnych podczas Festynu wiejskiego w miejscowości Sierzchowy w dniu 24 czerwca 2018r

 • autor: Piotr Król, data: 2018-05-15

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120