Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Sołectwa na terenie Gminy Cielądz

BRZOZÓWKA    CIELĄDZ    GORTATOWICE    GRABICE    GUŁKI    KUCZYZNA    KOMORÓW    ŁASZCZYN    MAŁA WIEŚ     MROCZKOWIE    NIEMGŁOWY    OSSOWICE     SANOGOSZCZ    SIERZCHOWY     STOLNIKI    WISÓWKA     WYLEZINEK    ZUSKI

Lp.

Nazwisko i imię

Sołectwo

  1.

Kacperski Stanisław

Brzozówka

  2.

Janeczek Leszek

Cielądz

  3.

Aleksandra Grabowska

Gortatowice

  4.

Michalak Adam

Grabice

  5.

Dobrowolski Władysław

Gułki

  6.

Kaliszewski Leon

Kuczyzna

  7.

Zieliński Franciszek

Komorów

  8.

Rosa Małgorzata

(Przewodnicząca Rady Gminy)

Łaszczyn

  9.

Królak Małgorzata

Mała Wieś

 10.

Barbara Sitarek

Mroczkowice

 11.

Mantorska Jadwiga

Niemgłowy

 12.

Agnieszka Janicka

Ossowice

 13.

Kwiatkowska-Kielan Ewa

Sanogoszcz

 14.

Szymańska Elżbieta

Sierzchowy

 15.

Pawlak Piotr

Stolniki

 16.

Jadczak Marian

Wisówka

 17.

Gąsiorowska Karolina

Wylezinek

 18.

Woźniak Bożena

Zuski

Wykaz rad sołeckich

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120