Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Informacja - zwrot podatku akcyzowego II półrocze 2022

 Urząd     Gminy    w  Cielądzu   informuje,  że  od    dnia 01  sierpnia  2022 r.   do 31  sierpnia 2022 r. przyjmowane     będą     wnioski  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na  rok 2022.

Wnioski,  prosimy  składać  w Urzędzie Gminy Cielądz  w  pokoju  nr 8.

Do wniosku należy dołączyć:

- faktury VAT na zakupiony olej napędowy w okresie od 01 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 roku,

- do zwrotu podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, dokument wydany przez AR i MR potwierdzający ilość posiadanego bydła w roku 2021,

-  numer  rachunku bankowego.

W przypadku więcej niż 6 faktur prosi się o sporządzenie zestawienia faktur wg następującego wzoru.                                   

 

                                ZESTAWIENIE

 

rachunków za zakupiony olej napędowy Pan/Pani………………………                                                          

 

zam............................................

 

 

Lp.

 

Data zakupu

 

Nr Faktury VAT

 

Ilość litrów ON

 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli rolnik dzierżawi grunty od innego rolnika prosimy o zabranie ze sobą  umowy dzierżawy.    

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego  znajdują się na stronie Urzędu Gminy Cielądz w zakładce „Pliki do pobrania”

 

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120