Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Menu

Treść

Nawigacja

Informacja - zwrot podatku akcyzowego

 

Urząd  Gminy  w  Cielądzu  informuje,  że  od dnia 01 lutego  2018 r.   do 28 lutego 2018 r.    przyjmowane będą   wnioski  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na  rok 2018.

Wnioski, prosimy składać  w Urzędzie Gminy Cielądz w pokoju nr 8.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT na zakupiony olej napędowy w okresie od 01 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 roku oraz  numer  rachunku bankowego.

W przypadku więcej niż 6 faktur prosi się o sporządzenie zestawienia faktur wg następującego wzoru.

                                     

ZESTAWIENIE

rachunków za zakupiony olej napędowy Pan/Pani………………………..........................................zam............................................

 

Lp.

Data zakupu

Nr Faktury VAT

Ilość litrów ON

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jeżeli rolnik dzierżawi grunty od innego rolnika prosimy o zabranie ze sobą  Umowy dzierżawy.    

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego znajdują się na stronie Urzędu Gminy Cielądz w zakładce „pliki do pobrania”                           

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120