Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Menu

Treść

Nawigacja

Informacja - zwrot podatku akcyzowego I półrocze 2019

Cielądz, dnia 09.01.2019 r.

Urząd     Gminy    w  Cielądzu   informuje,  że  od    dnia 01  lutego  2019 r.   do 28  lutego 2019 r.    przyjmowane     będą     wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na  rok 2019.

      Wnioski,  prosimy  składać  w Urzędzie Gminy Cielądz  w  pokoju  nr 8.

Do wniosku należy dołączyć:

- faktury VAT na zakupiony olej napędowy w okresie od 01 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 roku,

- do zwrotu podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, dokument wydany przez    kierownika    biura    powiatowego   Agencji   Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2018 roku,

-  numer  rachunku bankowego.

W przypadku więcej niż 6 faktur prosi się o sporządzenie zestawienia faktur wg następującego wzoru.                                    

                                ZESTAWIENIE

rachunków za zakupiony olej napędowy Pan/Pani………………………                                                          

zam............................................

 

Lp.

Data zakupu

Nr Faktury VAT

Ilość litrów ON

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jeżeli rolnik dzierżawi grunty od innego rolnika prosimy o zabranie ze sobą  umowy dzierżawy.   

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego (nowe wzory obowiązujące od 01.01.2019 roku) znajdują się na stronie Urzędu Gminy Cielądz w zakładce „Pliki do pobrania”

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120