Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Informacja - zwrot podatku akcyzowego II półrocze 2021

Urząd Gminy w Cielądzu informuje, że od dnia 01 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na rok 2021. Wnioski, prosimy składać w Urzędzie Gminy Cielądz w pokoju nr 8.

Do wniosku należy dołączyć:

- faktury VAT na zakupiony olej napędowy w okresie od 01 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 roku,

- dokument wydany przez AR i MR potwierdzający ilość posiadanego bydła w roku 2020, w przypadku producentów rolnych składających wniosek pierwszy raz na 2021 rok,

- numer rachunku bankowego.

W przypadku więcej niż 6 faktur prosi się o sporządzenie zestawienia faktur wg następującego wzoru:

 

                                ZESTAWIENIE

rachunków za zakupiony olej napędowy Pan/Pani………………………                                                          

zam............................................

 

Lp.

Data zakupu

Nr Faktury VAT

Ilość litrów ON

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli rolnik dzierżawi grunty od innego rolnika prosimy o zabranie ze sobą umowy dzierżawy.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego (nowe wzory obowiązujące od 01.01.2019 roku) znajdują się na stronie Urzędu Gminy Cielądz w zakładce „Pliki do pobrania”

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120