Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

INFORMACJA

Gmina Cielądz otrzymała dofinansowanie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie ,,Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cielądz w 2017 roku’’ do kwoty 34 563,00 zł. ( słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote 00/100). Koszt ogólny zadania opiewa na kwotę 43 204,00 zł. ( słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście cztery złote 00/100 ).

www.zainwestujwekologie.pl

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120