Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Program Aktywizacji i Integracji

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cielądzu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej   od dnia 04.09.2017r. do dnia 27.10.2017r. realizuje Program Aktywizacji i Integracji.

Do  udziału  w PAI zostało  skierowanych   10 osób  bezrobotnych zamieszkałych na terenie Gminy Cielądz, zarejestrowanych  w Powiatowym

Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej, dla których ustalono profil  pomocy III, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Program  Aktywizacja i Integracja  składa  się  z dwóch  modułów:

- Aktywizacyjnego -  obejmującego prace społecznie użyteczne organizowane przez  GOPS oraz współfinansowane przez PUP

w wysokości  60% i GOPS  40%.

- Integracyjnego –obejmującego zajęcia aktywizacyjne  realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cielądzu.

Zajęcia integracyjne dla osób bezrobotnych  realizuje doradca zawodowy Pani Joanna Jakubowska

wstecz

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120