Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CIELĄDZ

Gmina Cielądz była partnerem realizowanego w latach 2017-2020 projektu nr RPLD.09.02.01-10-A007/17 pn. "Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”. W ramach projektu utworzono 4 miejsca wsparcia w formie mieszkań wspomaganych prowadzonych przez Gminę Cielądz/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cielądzu. Mieszkania wspomagane są prowadzone przez Gminę Cielądz również po zakończeniu projektu.

Informujemy, że  osoby zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, mogą starać się o skorzystanie z mieszkania wspomaganego. Mieszkania prowadzone są w miejscowości Gułki.

Informacja na temat możliwości skorzystania z mieszkania wspomaganego dostępna jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cielądzu tel. 46 815 31 11

Mieszkania wspomagane są prowadzone przez Gminę Cielądz również po zakończeniu projektu przez okres minimum 5 lat ( data końcowa może ulec aktualizacji).

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120