Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Prowadzenie mieszkań wspomaganych w miejscowości Gułki


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cielądzu realizuje projekt  „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” dofinansowany z Funduszy Europejskich

Zadanie 1: Prowadzenie mieszkań wspomaganych w miejscowości Gułki

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu rawskiego w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r. 185 miejsc świadczenia usług społecznych w formie: mieszkań wspomaganych dla mieszkańców gminy Cielądz, usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Biała Rawska, klubu Seniora dla mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka, oraz dla mieszkańców powiatu rawskiego wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, Klubu Seniora i Domu Dziennego Pobytu

Realizacja projektu od 1.10.2017r. do 30.09.2020r.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 3.592.615,75 zł

Wartość projektu 4.105.527,92 zł

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120