Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Menu

Treść

Nawigacja

Zbiórka azbestu

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją zadania polegającego na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cielądz,

WÓJT GMINY CIELĄDZ

INFORMUJE

iż w ramach powyższego przedsięwzięcia

do dnia 28 lutego 2018 r.

można składać wnioski o nieodpłatne wykonanie ww. usługi, obejmującej demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z Państwa posesji.

Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy,
pok. nr 10 i 11  lub ze strony internetowej www.cieladz.pl w zakładce DO POBRANIA.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny
    do nieruchomości, na której posadowiony jest obiekt budowlany, z którego będą usuwane materiały zawierające azbest,
  • w przypadku współwłasności, zgoda wszystkich właścicieli
    na utylizację ww. materiałów,
  • w przypadku demontażu – mapę zasadniczą (do pobrania
    w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej) oraz oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości oraz wyrażenie zgody na wejście na teren nieruchomości.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy w pokojach nr 10 i 11 w terminie do dnia 28 lutego 2018 r.

wstecz

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120