Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Menu

Treść

Nawigacja

Nabory wniosków w ramach projektów grantowych

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” ogłosiło nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabory skierowane są do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zwykłych, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednostek sektora finansów publicznych oraz kościołów i związków wyznaniowych.

Do 50 000 zł dofinansowania można pozyskać na:

  • Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych
  • Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych
  • Budowę infrastruktury turystycznej
  • Realizację przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków
  • Realizację operacji mających na celu promocję obszaru LGD „Kraina Rawki”

Zainteresowane osoby Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 9 marca 2020 roku o godz. 16:00 w siedzibie LGD „Kraina Rawki” (Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka)

Nabór 1/2020/G Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych
https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2020-g-rozwoj-ogolnodostepnych-miejsc-kulturalno-integracyjnych/


Nabór 2/2020/G Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych
https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-2-2020-g-rozwoj-ogolnodostepnych-miejsc-rekreacji-dla-dzieci-i-doroslych/

Nabór 3/2020/G Budowa infrastruktury turystycznej

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-3-2020-g-budowa-infrastruktury-turystycznej/

Nabór 4/2020/G Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków
https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-4-2020-g-realizacja-przedsiewziec-majacych-na-celu-renowacje-i-promocje-zabytkow


Nabór 5/2020/G Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru
https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-5-2020-g-realizacja-operacji-majacych-na-celu-promocje-obszaru/

Podsumowanie działań Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2017 roku

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120

baner toplayer
INFORMACJA O DNIU WOLNYM 25 WRZEŚNIA 2020