Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Menu

Treść

Nawigacja

Susza w rolnictwie 2018

Ogłoszenie dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych gminy Cielądz – susza rolnicza 2018

 Wójt Gminy Cielądz informuje zainteresowanych rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych spowodowane przez suszę, o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym przez gminną komisję ds. szacowania szkód w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2018r.

Szacowanie szkód może następować tylko na glebach lekkich i średnich, i dotyczyć wyłącznie upraw wskazanych w komunikacie Instytutu Upraw i Nawożenia Gleb w Puławach. Aktualnie są to:

 1. na glebach kategorii I (klasa bonitacyjna VI i V) uprawy: zboża jare, zboża ozime, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, rośliny strączkowe, truskawki;
 2. na glebach kategorii II (klasa bonitacyjna IVb) uprawy: zboża jare, zboża ozime, krzewy owocowe, rośliny strączkowe,

Wystąpienie szkody w gospodarstwie rolnym należy zgłosić do Urzędu Gminy w Cielądzu, pokój nr 9 i 10. Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • wniosek o oszacowanie szkody,
 • Oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach,
 • Oświadczenie Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej)
  i poniesionych szkodach,
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  w Urzędzie Gminy w Cielądzu,
 • wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018 złożonego w ARiMR.

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Cielądzu – pokój 9 i 10, bądź na stronie internetowej www.cieladz.pl.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem tel. (46) 8152493.

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120