Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Menu

Treść

Nawigacja

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W SPRAWIE STRAT W UPRAWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH PRZYMROZKAMI WIOSENNYMI!!!

Wójt Gminy Cielądz informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, które poniosło szkody w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w siedzibie Urzędu Gminy w Cielądzu w pokoju nr 9, 10 lub 11. Wnioski prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca 2019r e

Do składanego wniosku należy dołączyć kopie wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 składanego do ARiMR dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych, zwracając uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.

Druki wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się na stronie internetowej www.cieladz.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Cielądzu

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120