Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

ZBYWANIE NIERUCHOMOSCI GMINNYCH

OGŁOSZENIE - I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki 184/4 o powierzchni 0,0423 ha oraz 185/3
o powierzchni 0,0315 ha, położonej w miejscowości i obrębie Wisówka
.

Wójt Gminy Cielądz

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w miejscowości Wisówka oraz na stronie internetowej www.cieladz.pl oraz www.bip.cieladz.pl zostało zamieszczone ogłoszenie o I ustnym nieograniczonym przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki 184/4 o powierzchni 0,0423 ha oraz 185/3
o powierzchni 0,0315 ha, położonej w miejscowości i obrębie Wisówka:

Cena wywoławcza – 2000,00 zł.

Termin przetargu – 9 kwietnia 2021r. o godz. 10.00.

Miejsce przetargu - sala konferencyjna nr 2 Urzędu Gminy w Cielądzu

Informacja dla mieszkańców Gminy Cielądz o przeprowadzeniu treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania

  • data: 2020-07-28

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120