Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Straty w rolnictwie

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

W SPRAWIE STRAT W UPRAWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH PRZEZ GRAD !!!

 

Wójt Gminy Cielądz informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych w dniu 28 czerwca 2022r. przez grad. Wypełnione i czytelnie podpisane (imieniem i nazwiskiem) wnioski należy składać
w Urzędzie Gminy w nieprzekraczalnym terminie do
12 lipca 2022r.

Druki wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się poniżej oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Cielądzu (pok. Nr 10). Do składanego wniosku należy dołączyć wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2022 oraz decyzję nakazu płatniczego, zwracając uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.

Prosimy aby wniosek był trwale spięty z załącznikami lub w kopercie.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. (46) 815 24 29 wew. 6.

wstecz

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120