Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Menu

Treść

Nawigacja

Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego na rok 2018/2019

Zgodnie z art.42ab ust 2 Ustawy Prawo Łowieckie Wójt Gminy Cielądz podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego na rok 2018/2019 przez Koło Łowieckie nr 9 ,, Przepiórka” oraz Koło Łowieckie nr 11 ,, Żubr”

wstecz

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120