Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

KOMUNIKAT! Raport o stanie Gminy Cielądz – debata z udziałem mieszkańców

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Cielądz do dnia 31 maja ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy raportu o stanie Gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu w roku 2018. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał Rady Gminy za rok poprzedni.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport przez Wójta Gminy, zaplanowana została na dzień 30 maja 2019 roku.

Rada Gminy Cielądz będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Sesja ta planowana jest na dzień 27 czerwca 2019 roku i wówczas odbędzie się debata z udziałem mieszkańców.

W debacie nad raportem o stanie Gminy głos mogą zabrać mieszkańcy Gminy Cielądz po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Gminy Cielądz. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy.

Wobec powyższego zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 29 maja 2019 r.  w pokoju nr 18 Urzędu Gminy w Cielądzu (Biuro Rady) - w godzinach pracy Urzędu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Treść Raportu o Stanie Gminy Cielądz za 2018 rok będzie dostępna po przedstawieniu Raportu na sesji majowej, na stronie BIP : www.bip.cieladz.pl.

Formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej oraz w formie papierowej w Biurze Rady i Sekretariacie Urzędu Gminy w Cielądzu.

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120