Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Menu

Treść

Nawigacja

Wójt Gminy Cielądz informuje, iż przystępuje do realizacji projektu szkoleniowego pn. „Gmina na czasie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Gminy Cielądz.

Projekt obejmuje cykl zajęć dydaktycznych realizowanych w formie spotkań uczestników (grupy docelowej) z instruktorem, których głównym celem jest nabycie nowej lub uzupełnienie wcześniej zdobytej wiedzy i umiejętności cyfrowych.

 

Termin

Miejsce szkolenia

Tematyka

 

07-08.11.2019

Szkoła Podstawowa w Cielądzu Cielądz 38 96-214 Cielądz

Działam w sieciach społecznościowych

21-22.11.2019

Szkoła Podstawowa w Cielądzu Cielądz 38 96-214 Cielądz

Działam w sieciach społecznościowych

05-06.12.2019

Szkoła Podstawowa w Cielądzu Cielądz 38 96-214 Cielądz

Działam w sieciach społecznościowych

12-13.12.2019

Szkoła Podstawowa w Cielądzu Cielądz 38 96-214 Cielądz

Działam w sieciach społecznościowych

 

Projekt adresowany jest do osób w wieku od 25 do 75 roku życia  pracujących, zameldowanych lub zamieszkujących na terenie Gminy Cielądz. Przeszkolonych zostanie 96 osób w zakresie umiejętności cyfrowych i  korzystania z internetu.

Wartość całkowita projektu – 52 888,00 złotych

Zapewnimy serwis kawowy oraz materiały szkoleniowe.

Zapisy pod nr telefonu 46 815 24 29.

wstecz

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120