Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Gmina Cielądz, podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2019 wspierała swoich mieszkańców w zakresie usuwania ze swoich posesji wyrobów zawierających azbest. Ze wsparcia skorzystało  38 gospodarstw domowych. W ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pozyskano dotację w wysokości 27,644 zł. stanowiącej do 79,15 % wartości całkowitej zadania. Pozostałe 20,85%  to środki budżetu Gminy.

Dzięki realizacji gminnego programu usuwania wyrobów azbestowych, na naszych dachach ilość azbestu zmniejszyła się o ok.95,12 Mg ton w samym 2019 roku.

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120