Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Zadanie pn.

,,Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cielądz w 2022 roku”

Wartość ogólna zadania: 24.555,10 zł

dofinansowane ze środków

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

w formie dotacji

do kwoty 20.462,00 zł

Opis zakresu projektu:

 

Realizacja projektu ma celu stopniową eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cielądz. Usunięcie oraz unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, przyczyni się do likwidacji negatywnych skutków ich oddziaływania, zmniejszając zagrożenie dla zdrowia ludzi. Ponadto zmiana pokryć dachowych wpłynie pozytywnie na atrakcyjność Gminy Cielądz oraz podniesie jej walory estetyczne.

www.wfosigw.lodz.pl

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120