Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W SPRAWIE STRAT W UPRAWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH PRZEZ GRAD !!!

Wójt Gminy Cielądz informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych w dniu 7 czerwca 2020r. przez grad. Wypełnione i czytelnie podpisane (imieniem i nazwiskiem) wnioski należy składać do urny ustawionej w wejściu do Urzędu Gminy
w nieprzekraczalnym terminie do
26 czerwca 2020r.

Druki wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się poniżej oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Cielądzu (stolik przy wejściu).

Do składanego wniosku należy dołączyć kopie wniosku o przyznanie płatności na rok 2020 składanego do ARiMR dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych, zwracając uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich. Prosimy aby wniosek był trwale spięty z załącznikami lub w kopercie.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 46 815 24 29.

wstecz

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120