Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Zdalna Szkoła +

Gmina Cielądz realizuje projekt grantowy pn.

„Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".
W dniu 9 czerwca 2020r. została podpisana umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach realizacji Projektu.

wstecz

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120