Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Dofinansowanie

REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ REMONT I DOPOSAŻENIE LOKALU STANOWIĄCEGO ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ SŁUŻĄCĄ JAKO MIEJSCE SPOTKAŃ MŁODZIEŻY W MIEJSCOWOŚCI OSSOWICE CELEM POBUDZENIA AKTYWIZACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Gmina Cielądz od lipca 2020r. realizuje projekt pn.: „REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ REMONT I DOPOSAŻENIE LOKALU STANOWIĄCEGO ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ SŁUŻĄCĄ JAKO MIEJSCE SPOTKAŃ MŁODZIEŻY W MIEJSCOWOŚCI OSSOWICE CELEM POBUDZENIA AKTYWIZACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120