Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Dotacja z WFOŚIGW w Łodzi dla Gminy Cielądz na usunięcie wyrobów zawierajacych azbest

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Gmina Cielądz, podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2020 wspierała swoich mieszkańców w zakresie usuwania ze swoich posesji wyrobów zawierających azbest.
Ze wsparcia skorzystało  53 gospodarstw domowych. W ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pozyskano dotację w  wysokości 61.430,00 zł. stanowiącej do 88,70% wartości całkowitej zadania. Pozostałe 11,30%  to środki budżetu Gminy.

Dzięki realizacji gminnego programu usuwania wyrobów azbestowych, na naszych dachach ilość azbestu zmniejszyła się o ok. 168,22 Mg ton w samym 2020 roku.

  • autor: Agnieszka Seliga, data: 2020-10-30

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120