Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"

Badanie potrzeb mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” w nowej perspektywie 2023-2027

Dzień dobry,

W związku rozpoczęciem badania potrzeb mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” w celu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2023-2027 prosimy o zamieszczenie na stronie gminy informacji o prowadzonym przez nas badaniu.

Zachęcamy również pracowników Urzędu do wypełnienia ankiety oraz składania fiszek projektowych.

 

Propozycja informacji na stronę:

Drodzy mieszkańcy Gmin Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki i Żelechlinek oraz Miasta Rawa Mazowiecka,

Już po raz trzeci w 16-letniej historii istnienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" przystępujemy do tworzenia wieloletniej koncepcji, jaką jest dokument Lokalnej Strategii Rozwoju. W poprzedniej perspektywie unijnej 2014-2020 pozyskaliśmy i rozdysponowaliśmy na naszym obszarze ponad 8 mln zł, które przełożyły się na wiele inicjatyw, setki projektów i tysiące zaangażowanych osób.

Zapraszam zatem do włączenia się w prace zmierzające do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Kraina Rawki" na lata 2023-2027. Dokument ten po zatwierdzeniu przez samorząd województwa łódzkiego umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji i inicjatyw, które wpłyną na rozwój Naszego Regionu oraz przyczynią się do poprawy życia ich mieszkańców.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety oraz przygotowanie fiszki projektowej. Zawarte w nich dane, opinie i wskazówki co do Państwa potrzeb i oczekiwań posłużą między innymi do określenia przez LGD „Kraina Rawki” rodzaju i zakresu projektów, które będą mogły być dofinansowane w ramach programu Leader w najbliższych latach. M.in. na podstawie wniosków uzyskanych z analizy ankiet zostaną określone cele i kierunki działań LGD „Kraina Rawki”.

Jesteśmy przekonani, że głos mieszkańców naszego obszaru, lokalnych liderów, członków i sympatyków naszej LGD, przedsiębiorców, samorządowców, wnioskodawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych jest szczególnie ważny, aby cele, jakie sobie wytyczymy i działania, które zaplanujemy, pokrywały się z rzeczywistymi potrzebami lokalnymi i mogły skutecznie przyczynić się do rozwoju oraz właściwego wykorzystania istniejącego potencjału i zasobów.

Zależy nam abyście Państwo włączyli się w budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, ponieważ szeroka grupa interesariuszy pozwoli na uwzględnienie jak najszerszego głosu mieszkańców, w tym z grup defaworyzowanych. Państwa odpowiedzi i pomysły zostaną wykorzystane przez nas wyłącznie na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zarząd LGD „Kraina Rawki”

 

Ankieta: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=49e101c0&b=fd1315e8a&c=740f09be

Fiszka projektowa: https://ankieta.omikronbadania.pl/questo/b.php?a=e80baa1f&b=fd1315e8a&c=740f09be&d=1

 Dokumenty można składać:

1. Ankiety poprzez wypełnienie formularza online.

2. Wypełnione on-line, wydrukowane i podpisane ręcznie fiszki drogą elektroniczną na adres: biuro@krainarawki.eu

3. Pocztą tradycyjną na adres: LGD "Kraina Rawki", Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka (decyduje data wpływu do LGD).

4. Osobiście w biurze LGD.

 

Termin składania dokumentów do 31 października 2022 roku do godziny 18.00

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120