Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni

W związku z ustawowym obowiązkiem prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, Wójt Gminy Cielądz informuje o obowiązku zgłoszenia rodzaju posiadanego zbiornika bezodpływowego (szambo) i przydomowej oczyszczalni ścieków.

Gmina Cielądz prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie art. art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1439 z  późn. zm.).

W związku z powyższym, Wójt Gminy Cielądz zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, o dokonywanie zgłoszeń dotyczących posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji (dotyczy to również wieloletnich posiadaczy tych urządzeń, którzy dotychczas nie dokonali takiego zgłoszenia). Zgłoszenia (stanowiące załącznik do niniejszego pisma) obejmują podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji.

Wypełnione zgłoszenia proszę dostarczać do Urzędu Gminy w Cielądzu (osobiście, za pośrednictwem poczty na adres Urzędu: urzad@cieladz.pl lub za pośrednictwem sołtysa).

Druki zgłoszenia dostępne są również w Urzędzie Gminy w Cielądzu oraz na stronie internetowej www.cieladz.pl w zakładce „Dla mieszkańców”.

Ponadto informuję, że eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy wymaga  dokonania zgłoszenia Wójtowi Gminy Cielądz zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późń. zm.).

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120