Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

"Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych

Gmina Cielądz przystępuje do realizacji projektu pn.:


"Budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz"


dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Celem głównym projektu jest polepszenie jakości powietrza na terenie Gminy Cielądz poprzez budowę, przebudowę, modernizację w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych.
Celami bezpośrednimi projektu są:
1. Efektywne wykorzystanie energii,
2. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery,
3. Podniesienie standardu i bezpieczeństwa użytkowania terenów, w tym dróg na terenie Gminy Cielądz,
4. Zmniejszenie kosztów oświetlenia publicznego,
5. Poprawa wizerunku Gminy.
Realizowany projekt polegać będzie na głębokiej modernizacji oświetlenia połączony z szeregiem innych inwestycji infrastrukturalnych, w celu ograniczenia wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy efektywności energetycznej, co tym samym przyczyni się do poprawy jakości powietrza.
Wartość całego zadania to: 1.852.503,05 złotych
Dofinansowanie projektu z UE: 1.280.185,03 złotych

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120