Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

„SOŁECTWO NA PLUS 2021”

 

W ramach dotacji udzielonej z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację projektów lokalnych na terenie Gminy Cielądz realizowane jest 5 projektów:

Cielądz – „Wyposażenie kuchni w budynku Gminnego Domu Kultury celem aktywizacji Koła Gospodyń Wiejskich w Cielądzu”

Komorów – „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Komorów celem pobudzenia aktywizacji i integracji społeczności lokalnej”

Łaszczyn – „Zwiększenie integracji mieszkańców i poprawa bezpieczeństwa wsi poprzez modernizację miejsca rekreacji w miejscowości Łaszczyn”

Mroczkowice – „Remont łazienek w OSP Mroczkowice celem integracji społecznej mieszkańców sołectwa Mroczkowice”

Niemgłowy – „Budowa boiska wioskowego z naturalną trawą o wymiarach Orlika”

Projekty o wartości do 10.000,00 zł realizowane są do 15 listopada 2021r.

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120