Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Modernizacja systemu grzewczego oraz montaż instalacji PV o mocy 33,75 kWp na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sierzchowach

Modernizacja systemu grzewczego oraz montaż instalacji PV o mocy 33,75 kWp na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sierzchowach

 

Gmina Cielądz pozyskała dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania: Modernizacja systemu grzewczego oraz montaż instalacji PV o mocy 33,75 kWp na potrzeby Szkoły Podstawowej w Sierzchowach.

Umowa została zawarta w formie dotacji w dniu 29.03.2022r. na kwotę 480 400,00 zł, co stanowi 80% wartości kosztu całkowitego Zadania. Pozostała kwota stanowi wkład własny z budżetu Gminy Cielądz.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 30.11.2022r.

Inwestycja obejmować będzie:

  1. Wykonanie instalacji PV, na która składa się montaż generatora fotowoltaicznego o mocy zainstalowanej 33,75 kWp produkującej energię elektryczną z energii odnawialnej
  2. Modernizacja systemu grzewczego, w ramach której wykonana zostanie nowa instalacja grzewcza, m.in.: montaż nowych grzejników, montaż nowego źródła ciepła.

 

www.wfosigw.lodz.pl                                                                                                            www.cieladz.pl

 

 

 

 

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120