Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

SOŁECTWO NA PLUS - Zakończenie realizacji grantów

15.11.2022r. trzy sołectwa: Mroczkowice, Ossowice i Sanogoszcz zakończyły realizację projektów finansowanych z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

SOŁECTWO NA PLUS

 • Tablica informacyjna o dofinansowaniu

"Wyposażenie kącika dla dzieci z terenu wiejskiego celem integracji społeczności lokalnej w sołectwie Mroczkowice"

W ramach projektu zakupiono wyposażenie kącika dla dzieci z którego korzystać mogą zarówno małe dzieci jak i nastolatkowie. Przygotowane miejsce do zabaw  i spędzania wolnego czasu jest wydzielone, tak aby można było bezpiecznie korzystać z wyposażenia, a opiekunowie mieli stały kontakt z dziećmi. Zakupiono m.in. gry, zabawy, książki edukacyjne, przybory do malowania i rysowania, projektor do wyświetlania filmów edukacyjnych, głośnik z miktofonem, kolorowe maty na podłogę, pufy do siedzenia, stoliki i krzesełka dla mniejszych dzieci, gasiennicę – tunel do zabawy dla dzieci oraz składane materace do organizowania ćwiczeń w sezonie jesienno zimowym dla dzieci I młodzieży, a także regały i pojemniki na przechowywanie zakupionego sprzętu.  W ramach dofinansowania wymieniono także drzwi do łazienek.  Montowaniem drzwi oraz mebli, w tym ich ustawianiem zajeli się mieszkańcy sołectwa i członkowie KGW.

Kącik dla dzieci

 • Kącik dla dzieci
 • Wysosażenie gąsiennica
 • Pufy
 • Regały z wyposażeniem
 • Materace do ćwiczeń

"Budowa tarasu przy OSP w Ossowicach, będącego siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich"

W ramach realizacji projektu mieszkańcy wyznaczyli powierzchnię pod budowę tarasu. Następnie wyrównano teren i nawieziono ziemię. Kolejnym działaniem był zakup materiałów budowlanych niezbędnych do budowy tarasu. Prace te samodzielnie wykonali mieszkańcy wsi oraz członkowie KGW. Po zrealizowanej inwestycji plac został uprzątnięty.

Budowa tarasu

 • Wylewanie fundamentu
 • Budowa ścian z bloczka
 • szalowanie i wzmacnianie konstrukcji
 • Wypełnianie przestrzeni tarasu żwirem przed położeniem...
 • zagęszczanie podłoża
 • zagęszczanie położonej kostki
 • Wybudowany taras
 • Wejście na taras i do budynku OSP

"Zakup i montaż klimatyzatorów do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sanogoszcz celem poprawy funkcjonalności obiektu i zwiększenia aktywizacji mieszkańców społeczności lokalnej"

W ramach projektu zakupione zostały i zamontowane przez firmę zewnętrzną dwa klimatyzatory.  Mieszkańcy i członkowie KGW przygotowali miejsce do ich montażu oraz doprowadzili ściany poprzez gipsowanie i malowanie, do stanu przed ich montażem

Zakupione klimatyzatory

 • Klimatyzator i Tablica pamiątkowa
 • zamontowany sprzęt
 • Plakat Sołectwo na Plus 2022
  Sołectwo Mroczkowice 12 000,00 zł
  Projekt pn.: "Wyposażenie kącika dla dzieci z terenu wiejskiego celem integracji społeczności lokalnej w sołectwie Mroczkowice"


  Sołectwo Ossowice 12 000,00 zł
  Projekt pn.: "Budowa tarasu przy OSP w Ossowicach, będącego siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich"


  Sołectwo Sanogoszcz 12 000,00 zł
  Projekt pn.: "Zakup i montaż klimatyzatorów do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sanogoszcz celem poprawy funkcjonalności obiektu i zwiększenia aktywizacji mieszkańców społeczności lokalnej"


  Szczegółowe warunki oraz terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem Łódzkim a jednostkami samorządu terytorialnego.

Sołectwo na Plus

SOŁECTWO NA PLUS

W dniu 23 czerwca 2022 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr XLVI /558/22 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”.

 

Na terenie Gminy Cielądz dotacji udzielono dla 3 Sołectw:

 

Sołectwo Mroczkowice 12 000,00 zł

Projekt pn.: "Wyposażenie kącika dla dzieci z terenu wiejskiego celem integracji społeczności lokalnej w sołectwie Mroczkowice"

 

Sołectwo Ossowice 12 000,00 zł

Projekt pn.: "Budowa tarasu przy OSP w Ossowicach, będącego siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich"

 

Sołectwo Sanogoszcz 12 000,00 zł

Projekt pn.: "Zakup i montaż klimatyzatorów do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sanogoszcz celem poprawy funkcjonalności obiektu i zwiększenia aktywizacji mieszkańców społeczności lokalnej"

 

Szczegółowe warunki oraz terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem Łódzkim a jednostkami samorządu terytorialnego.

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120