Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

 • Plakat Sołectwo na Plus 2022
  Sołectwo Mroczkowice 12 000,00 zł
  Projekt pn.: "Wyposażenie kącika dla dzieci z terenu wiejskiego celem integracji społeczności lokalnej w sołectwie Mroczkowice"


  Sołectwo Ossowice 12 000,00 zł
  Projekt pn.: "Budowa tarasu przy OSP w Ossowicach, będącego siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich"


  Sołectwo Sanogoszcz 12 000,00 zł
  Projekt pn.: "Zakup i montaż klimatyzatorów do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sanogoszcz celem poprawy funkcjonalności obiektu i zwiększenia aktywizacji mieszkańców społeczności lokalnej"


  Szczegółowe warunki oraz terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem Łódzkim a jednostkami samorządu terytorialnego.

Sołectwo na Plus

SOŁECTWO NA PLUS

W dniu 23 czerwca 2022 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr XLVI /558/22 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”.

 

Na terenie Gminy Cielądz dotacji udzielono dla 3 Sołectw:

 

Sołectwo Mroczkowice 12 000,00 zł

Projekt pn.: "Wyposażenie kącika dla dzieci z terenu wiejskiego celem integracji społeczności lokalnej w sołectwie Mroczkowice"

 

Sołectwo Ossowice 12 000,00 zł

Projekt pn.: "Budowa tarasu przy OSP w Ossowicach, będącego siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich"

 

Sołectwo Sanogoszcz 12 000,00 zł

Projekt pn.: "Zakup i montaż klimatyzatorów do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sanogoszcz celem poprawy funkcjonalności obiektu i zwiększenia aktywizacji mieszkańców społeczności lokalnej"

 

Szczegółowe warunki oraz terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem Łódzkim a jednostkami samorządu terytorialnego.

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120