Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Sierzchowy i Sierzchowy Kolonia wraz przyłączami

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej w miejscowości Sierzchowy (obręb 0024) i Sierzchowy Kolonia (obręb 0034) gm. Cielądz, w tym: budowa sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 6250,00 mb wraz z przyłączami z rur PVC ciś. oraz z rur PE o fi 90 – 225 mm, zasilanych z istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sierzchowy oraz budowa przyłączy z rur PEHD o fi 50 mm dla ok. 120 gospodarstw domowych o łącznej długości ok. 3280,00 mb, wykonanie ok. 44 szt. hydrantów naziemnych p.poż., zamontowanie ok. 19 zasów odcinających kołnierzowych o fi DN 80-200 mm.

Projekt finansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Promesa nr 01/2021/2642/PolskiLad

Dofinansowanie: 5.215.173,79 zł

drukuj (Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Sierzchowy i Sierzchowy Kolonia wraz przyłączami)

Tablica Sierzchowy

  • Tablica informacyjna przedstawiająca dofinansowanie...

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120