Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Informacja o zakupie węgla od gminy po preferencyjnej cenie

Prawo do preferencyjnego zakupu węgla mają mieszkańcy Gminy Cielądz z gospodarstw domowych, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego. Weryfikacji tego prawa dokona Urząd Gminy w Cielądzu poprzez sprawdzenie czy na dane gospodarstwo domowe wypłacono dodatek węglowy lub czy istnieje prawo do otrzymania dodatku węglowego (np. wnioski złożone, lecz jeszcze niewypłacone).

Gospodarstwo domowe, które w sezonie grzewczym 2022-2023 kupiło już co najmniej 1,5 tony węgla w cenie niższej niż 2000 zł za tonę (na przykład internetowo w sklepie PGG, itp.)  nie ma prawa do zakupu węgla w cenie preferencyjnej. 

 W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie mogła nabyć węgiel w dwóch partiach:

  • 1,5 tony do 31 grudnia 2022r.
  • 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia  2023r.

Osoby zainteresowane zakupem proszone są o złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Cielądzu wniosku o zakup preferencyjny węgla kamiennego w cenie 2000,00 zł za tonę, w terminie do dnia 30 listopada 2022r. Cena nie obejmuje kosztów transportu ze składu węglowego do gospodarstwa domowego (na życzenie kupującego usługa dodatkowo płatna w składzie węglowym).

 Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia. Urząd Gminy w Cielądzu po pozytywnej weryfikacji skontaktuje się telefonicznie z Mieszkańcem (na podany we wniosku numer telefonu).

 Po weryfikacji wniosku należy dokonać płatności na konto bankowe:

nr 11 9291 0001 0064 5126 2000 0760, w tytule przelewu należy wpisać nazwisko
i imię, adres oraz dopisek zakup węgla.

 Po dokonaniu płatności zostanie wystawiony dokument uprawniający do odbioru węgla ze składu. Dokument uprawniający do odbioru węgla wydawany będzie jednokrotnie, w jednym egzemplarzu.

UWAGA!!!

Aby przeciwdziałać ewentualnym próbom oszustw telefonicznych  pracownik Urzędu Gminy poza zapytaniem o imię i nazwisko (wpisane we wniosku) oraz ustaleniem terminu i zasad zakupu węgla nie ma prawa pytać o numer dowodu osobistego, nr PESEL lub podawać numeru konta do przelewu. Każde takie pytanie MOŻE BYĆ PRÓBĄ OSZUSTWA i należy natychmiast zgłaszać takie przypadki.

 

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

 

Gmina Cielądz zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy.

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120