Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Cielądz

Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego budynku szkolnego o dodatkowe dwu kondygnacyjne skrzydło wraz z budową infrastruktury technicznej dostosowanej dla osób ze szczególnymi potrzebami, układem drogowym, chodnikami i parkingami, wykonaniem trawników i zieleni niskiej. Planuje się stworzenie 5 sal lekcyjnych oraz 2 sal dla oddziałów przedszkolnych, szatni, stołówki z zapleczem kuchennym wraz z wyposażeniem, pomieszczeniami administracyjnymi i technicznymi, pomieszczenie sanitarne i toalety, bibliotekę oraz świetlicę szkolną. Dobudowana kondygnacja połączona będzie z istniejącym już głównym budynkiem szkoły.

Projekt finansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Promesa nr Edycja2/2021/5666/PolskiLad

Dofinansowanie: 8.330.000,00 zł

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120