Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Cielądzu

Zadanie obejmuje budowę boiska do piłki nożnej 30 m x 62,5 m o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie dynamicznej; budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na podbudowie składającego się z boiska do gry z piłkę ręczną, siatkówkę i w koszykówkę, budowa bieżni o nawierzchni poliuretanowej oraz piaskownicy do zeskoku, wykonanie ogrodzenia terenu z montażem bram i furtek, wykonanie oświetlenia i monitoringu boisk. W ramach zadania planuje się także zagospodarowanie terenu wokół boisk oraz montaż pełnego osprzętu do każdego z boisk.

Projekt finansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja Trzecia - PGR

Promesa nr Edycja3PGR/2021/1409/PolskiLad

Dofinansowanie: 1.450.400,00 zł

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 15.00

nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120