Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

KOMUNIKAT
Sołtys i Rada Sołecka wsi Grabice 

informują, że
na zebraniu, które odbyło się 10 listopada (wtorek) 2015 r.
w budynku po byłej szkole podstawowej w Grabicach.

w którym uczestniczył Wójt Gminy Cielądz,
Zebranie Wiejskie podjęło następujące decyzje.

 

1. W wyniku braku chętnych do pełnienia funkcji gospodarza budynku, Zebranie Wiejskie zdecydowało, że do chwili jego wyboru, powszechne korzystanie z budynku zostaje ograniczone.

2. Ogłasza się nabór chętnych na funkcję gospodarza budynku po byłej szkole podstawowej. Kandydatury należy zgłaszać do Sołtysa.

3. Podjęto decyzję o uprzątnięciu terenu przy budynku szkoły w ramach czynu społecznego. Szczegółowe informacje w tym zakresie podane zostaną w kolejnym komunikacie.

4. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia wniosku o ustanowieniu regulaminu korzystania z budynku po byłej szkole podstawowej, pełniącego rolę świetlicy wiejskiej sołectwa Grabice.

5. Podjęto uchwałę w sprawie wniosku do Wójta Gminy Cielądz o uwzględnienie w budżecie Gminy na 2016 rok dodatkowych funduszy, przeznaczonych na remont  budynku po byłej szkole podstawowej, pełniącego rolę świetlicy wiejskiej sołectwa Grabice oraz uporządkowanie przyległego terenu.

         Szczegółowe informacje w w/w sprawach zawierają dokumenty w postaci protokołu z zebrania wiejskiego oraz podjętych uchwał, umieszczone na drzwiach budynku, w którym odbywało się zebranie wiejskie. Dokumenty te zamieszczono również na stronie internetowej grabice.cieladz.pl

Grabice, dnia 11.11.2015 r.

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120