Tablica

 • SP Sierzchowy Termomodernizacja i dostosowanie

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowach wraz z jego dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami i wymiana oświetlenia wewnętrznego.

Zadanie obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu budynku, wymiana starych okien , wymiana starych drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia wewnętrznego  w całym obiekcie szkolnym, wykonanie instalacji odgromowej, montaż rynien, rur spustowych i parapetów. W ramach dostosowania architektonicznego budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami przebudowane zostaną schody, drzwi wewnętrzne, łazienki, zamontowana zostanie wykładzina antypoślizgowa, barierki schodowej oraz tablice informacyjne. Wymienione zostanie oświetlenie na typ LED z montażem oświetlenia awaryjnego.

Projekt finansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Promesa nr Edycja2/2021/7966/PolskiLad

Dofinansowanie: 1.530.000,00 zł

Zakończenie realizacji inwestycji

Pod koniec listopada zakończyła się realizowana od czerwca inwestycja na terenie Szkoły Podstawowej w Sierzchowach. 24.11.2023r. Wójt Gminy Cielądz Paweł Królak wraz z Sekretarzem Gminy Sylwester Krawczyk przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego pana Krzysztofa Zychowicza oraz przedstawicieli wykonawcy Usługi Projektowe i Budowlane ARBUD Paweł Krześlak dokonał odbioru końcowego inwestycji.

Łączny koszt zadania to ok. 1.910.000,00 zł

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć odnowionej i wyremontowanej placówki oświatowej w Sierzchowach

 • Budynek szkoły od frontu w przebudowanym wejściem i podjazdem
 • Szkoła po termomodernizacji
 • Elewacja odnowionej szkoły
 • Budynek szkoły od dziedzińca
 • Wejście głowne do budynku
 • Oznakowane wejście i wyjście z budynku
 • Odnowiona i przebudowana szatnia
 • Wymiana wykładziny na schodach
 • Wymienione barierki przy schodach oraz stolarka okienna w budynku
 • Wizerunek szkołu na przestrzeli lat
 • Popiersie patrona szkoły
 • Odnowiony korytarz z wymianą oświetlenia na parterze
 • Nowa wykładzina antypoślizgowa na korytarzach
 • Dostosowana toaleta na parterze budynku szkoły
 • Toaleta dla chłopców
 • 15. Teoleta męska - 2
 • Toaleta dla dziewczynek
 • Toaleta dla dziewczynek
 • Toaleta dla personelu
 • Galeria zdjęć budynku szkoły podczas remontu