• Widok na gm. Cielądz z lotu ptaka
  • Projekt budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowach
  • Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Cielądzu

Gmina Cielądz nowoczesna i otwarta na świat

Gmina pozyskała dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację kilku inwestycji na terenie gminy. 

Pierwsza z nich to Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowach wraz z jego dostosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami i wymiana oświetlenia wewnętrznego. Koszt inwestycji to 2 mln złotych. W br. zakończono realizację inwestycji dofinansowaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, która miała na celu Modernizację systemu grzewczego i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 33,75 kWp dla potrzeb budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowach. Koszt tej inwestycji to 600 tys. złotych. W ramach zadania zamontowano nowe źródło ciepła w postaci pomp ciepła oraz panele fotowoltaiczne na dachu budynku.

Druga inwestycja, to Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Cielądz. Koszt inwestycji to ponad 15 mln złotych. W ramach zadania nastąpi rozbudowa szkoły o nowe dwukondygnacyjne skrzydło wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Można śmiało powiedzieć, że placówki oświatowe na terenie naszej gminy stają się dostosowane do bieżących potrzeb i standardów XXI wieku.

Można śmiało powiedzieć, że placówki oświatowe na terenie naszej gminy stają się dostosowane do bieżących potrzeb i standardów oraz są atrakcyjne wizualnie i bezpieczne w użytkowaniu.

Kolejna inwestycja zrealizowana w 2022r. z dofinansowania to Modernizacja ciągu drogowego dróg gminnych w miejscowości Komorów gm. Cielądz. Koszt inwestycji to ponad 2 mln złotych. Dzięki pozyskanym funduszom zmodernizowano prawie 2,5 km drogi w zakresie wykonania nowej nawierzchni bitumicznej, poszerzenia jezdni do 5 m, odtworzenie poboczy, odtworzenie rowów z wymianą znaków drogowych. Odcinek łączy się z drogą wojewódzką 707 i powiatową, co stanowi ważny ciąg komunikacyjny w naszej gminie. Wykonane prace skróciły czas przejazdu, ograniczyły emisję i poprawiły bezpieczeństwo i komfort użytkowników drogi.

Od 2022r. realizowane jest zadanie mające na celu wymianę sieci wodociągowej w jednej z największych miejscowości na terenie naszej gminy. Inwestycja z dofinansowaniem: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sierzchowy i Sierzchowy Kolonia swym zakresem obejmuje budowę nowej sieci o dł. ponad 6 km wraz z przyłączami zasilanej ze stacji uzdatniania wody w m. Sierzchowy; budowę przyłączy do gospodarstw domowych o dł. ponad 3 km wraz z infrastrukturą. Koszt inwestycji to ok. 6 mln złotych. Inwestycja podniesie jakość dostarczanej wody oraz ograniczy awaryjność sieci oraz wyłączy z użytku wodociąg z rur azbestowo-cementowych.

Gmina Cielądz dba także o aktywność swoim mieszkańców i turystów. W br. realizuje inwestycje Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Cielądzu. Koszt inwestycji to 2 mln złotych. Zostanie wybudowane boisko do piłki nożnej  o nawierzchni z trawy syntetycznej, budowę boiska wielofunkcyjnego (do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykową )o nawierzchni poliuretanowej, a także bieżnię  z nawierzchnią poliuretanową zakończoną piaskownicą do zeskoku. Boiska będą wyposażone w niezbędny sprzęt, piłkochwyty, oświetlenie i monitoring. Gmina do tej pory nie posiadała takiej bazy sportowej. Tym bardziej będzie to kolejne miejsce po stadionie piłkarskim znajdującym się w zabytkowym Parku Dworskim w Cielądzu do aktywnej rekreacji.

Gmina Cielądz to nie tylko infrastruktura i zielone, niezanieczyszczone tereny. Gmina Cielądz to przede wszystkim ludzie, którzy tworzą społeczność lokalną i dbają o jej rozwój i integrację. Przykładem takiej prężnie działającej i aktywizującej grupy na rzecz mieszkańców są koła gospodyń wiejskich z terenu gminy, Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne Cymbarka, Fundacja Eko-Osada Brzozówka czy Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sierzchowskiej . Gmina wspiera lokalne inicjatywy i docenia wkład mieszkańców w rozwój gminy. Jedna z ostatnich inwestycji, która ma na celu podniesienie aktywności lokalnej społeczności to Budowa pawilonu jako świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemgłowy, która jest dofinansowana z budżetu Województwa Łódzkiego w zakresie rozwoju infrastruktury sołeckiej „Infrastruktura sołecka na plus.” Koszt inwestycji to ponad 170 tyś. złotych.

Warto także wspomnieć o strefie ekonomicznej w m. Cielądz, gdzie prężnie działają lokalne firmy HERCO, Przetwórstwo Owoców i Warzyw „Wasilewski’” Sp.z o.o., Separator, GUMAR czy EKO-TOM.

Więcej treści o naszej gminie oraz województwie łódzkim znajdziecie Państwo pod adresem:

https://lodzkie.polskamultimedialna.pl/media/book/lodzkie6/

Do zobaczenia w Cielądzu!

Paweł Królak

Wójt Gminy Cielądz

 

  • autor: Wioleta Strulak, data: 2023-12-29
  • Witacz Gminy Cielądz przy drodze wojewódzkiej nr 707
  • Wójt Gminy Cielądz Paweł Królak
  • Gmina Cielądz w publikacji łódzkie nowoczesne i otwarte na świat
  • Okładka publikacji ŁÓDZKIE