Oddanie wiejskiej altany środowiskowej w Grabicach.

W piątek 28.09.2018 r. odbyło się oddanie wiejskiej altany środowiskowej w Grabicach. W uroczystości wziął udział Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Dariusz Klimczak, Starosta Rawski Pan Józef Matysiak, Wójt Gminy Cielądz Pan Paweł Królak, Sołtys wsi Grabice Pan Adam Michalak, Radny Rady Gminy Cielądz Pan Przemysław Jędrzejczak oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi Grabice.

Po oficjalnym oddaniu altany, przemówieniach i podziękowaniach wszyscy zgromadzeni spotkali się wspólnie przy ognisku na pieczeniu kiełbasek.

Rada sołecka wsi Grabice serdecznie dziękuje wszystkim obecnym za przybycie.

Oddanie altany - fotorelacja.

 • oddanie wiejskiej altany środowiskowej w Grabicach, starosta, marszałek
 • oddanie wiejskiej altany środowiskowej w Grabicach
 • oddanie wiejskiej altany środowiskowej w Grabicach
 • oddanie wiejskiej altany środowiskowej w Grabicach
 • oddanie wiejskiej altany środowiskowej w Grabicach

Budowa wiejskiej altany środowiskowej w Grabicach celem rozwoju i integracji społecznej.

Realizacja inwestycji o nazwie „Budowa wiejskiej altany środowiskowej w Grabicach celem rozwoju i integracji społecznej’’, była możliwa dzięki zaangażowaniu i wsparciu Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Pana Dariusza Klimczaka, Rady Sołeckiej, Sołtysa naszej miejscowości oraz jej mieszkańców.

W lutym 2018 roku złożony został wniosek o dofinansowanie jej budowy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach „Grantów Sołeckich”. LINK

Koszt wykonania altany wyniósł 6800 zł brutto.

W ramach dofinansowania – dotacji „Granty Sołeckie” z budżetu Województwa Łódzkiego otrzymaliśmy kwotę 5000 zł. A kwota 1800 zł została na ten cel przeznaczona z tegorocznego funduszu sołeckiego.

Aby jak najlepiej wykorzystać dostępne fundusze, część prac związanych z przygotowaniem terenu pod budowę altany wykonana została w ramach prac społecznych. Były to prace ziemne, utwardzenie terenu pod altanę oraz prace elektroinstalacyjne. Mieszkańcy pomagali też w jej montażu oraz uporządkowali teren wokół niej.

Dzięki altanie mamy możliwość pogłębienia integracji społecznej. Jest to bowiem świetne miejsce   do organizowania spotkań.

Rada Sołecka dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w budowę naszej altany.

Szczególne podziękowania kierujemy na ręce obecnych i byłych parcowników Urzędu Gminy w Cielądzu, bez ich i pomocy projekt ten nie mółby być zrealizowany.

Budowa altany - fotorelacja.

 • altana Grabice, przygotowanie fundamentu
 • altana Grabice, kopanie fundamentu
 • altana Grabice, kopanie fundamentu - prawie finisz
 • altana Grabice, altana prawie gotowa
 • altana Grabice, stół
 • altana Grabice, widok zewnętrzny
 • altana Grabice, widok zewnętrzny
 • altana Grabice, widok nocą
 • altana Grabice, widok nocą
 • altana Grabice, widok ze środka altany
 • altana w Grabicach