• Banery

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Cielądz - Etap II

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Zadanie 1. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Cielądz oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mroczkowice i Sierzchowy.

Zadanie 2. Przebudowa trzech przepompowni i przebudowa kolektora tłocznego w miejscowości Cielądz.

drukuj (Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Cielądz - Etap II)

Gmina Cielądz,

28 czerwca 2022r. podpisała umowę  na realizacje zadania 1. pn.:

Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Mroczkowice i Sierzchowy. Termin zakończenia realizacji w/w inwestycji zaplanowano do końca czerwca 2023 r.

19.01.2023r. podpisała umowę na realizaczadania 2. pn.: Przebudowa trzech przepompowni i przebudowa kolektora tłocznego w miejscowości Cielądz. Termin zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano do konca wrzesnia 2023r.

Zadania realizowane są w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) projekt pn.:

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Cielądz - Etap II 

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Celem operacji jest ulepszenie systemu zaopatrywania w wodę bieżącą mieszkańców Gminy oraz poprawa efektywności oczyszczania ścieków.

  • Podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej Sierzchowy i Mroczkowice
    Podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej Sierzchowy i Mroczkowice

Informacja o zadania 2.

  • plakat o podpisanej umowie_page-0001

drukuj całą stronę