Dofinansowanie na usuwanie azbestu w 2023r.

Zadanie pn. Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cielądz w 2023 roku.

Wartość ogólna zadania: 117.432,00 zł

dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji do kwoty 104.384,00 zł

Opis zakresu projektu:

Realizacja projektu ma na celu stopniową eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cielądz. Usunięcie oraz unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, przyczyni się do likwidacji negatywnych skutków ich oddziaływania, zmniejszając zagrożenie dla zdrowia ludzi. Ponadto zmiana pokryć dachowych wpłynie pozytywnie na atrakcyjność Gminy Cielądz oraz podniesie jej walory estetyczne.

www.wfosigw.lodz.pl

  • autor: Agnieszka Seliga