Fundusz sołecki roku 2018 wynosi 16665,55 zł i został przeznaczony na następujące cele:

  1. Dokończenie ogrodzenia - 11 000 zł
  2. Zakup mebli ogrodowych - 1 800 zł
  3. Remont dróg, żwir, kruszywo, równiarka - 1 565,55 zł
  4. Wykup działki nr 557 pod boisko sportowe - 1 000 zł
  5. Remont zabytkowej kapliczki - 700 zł
  6. Utrzymanie zieleni - 600 zł