Urząd Gminy w Cielądzu

Menu

Treść

Nawigacja

Jak postępować z bezpańskimi zwierzętami?

Apelujemy do mieszkańców Gminy Cielądz  o zwrócenie uwagi na problem  bezdomności zwierząt. Ten problem nasilił się na terenie naszej gminy.

Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela lub faktycznie porzucone przez bezdusznych opiekunów.

Z uzyskanych informacji i obserwacji wynika, iż w większości przypadków psy zgłaszane do odbioru nie są bezpańskie. Są to psy, które oddaliły się z okolicznych domów przez nierozwagę swoich właścicieli. Zdarza się to często w okresie godowym zwierząt.

Czynnikiem wskazującym na „bezpańskość” czy „bezdomność” psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Wówczas watahy psów potrafią „pilnować” nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia, albo i dłużej.

W tym czasie (wiosna i wczesna jesień) niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów oraz nadgorliwe interweniowanie w ich sprawie w Urzędzie Gminy. Osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że psy nie będą wracać do swoich posesji. Zwierzę – o ile nie będzie dokarmiane – w końcu samo opuści posesję i  wróci do swojego właściciela. Pamiętajmy, aby nie odbierać psu szansy powrotu do domu!

Jak zgłosić bezdomne zwierzę?

 • W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić bezzwłocznie na Posterunek Policji w Rawie Mazowieckiej. Policja ma prawo nałożyć wówczas mandat na nieodpowiedzialnego właściciela,
 • W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, ale nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców, wówczas należy zgłoszenia kierować telefonicznie lub osobiście do sołtysa danej miejscowości. Sołtys po ustaleniu czy zwierzę rzeczywiście nie ma właściciela, przekazuje informację o zgłoszeniu do Urzędu Gminy. Jeśli okaże się, iż zgłoszone i  zabrane zwierzę miało właściciela, zostanie on obciążony kosztami odbioru i utrzymania go w schronisku,
 • W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, iż zwierzę jest bezpańskie i    jednocześnie jest spełniony jeden z warunków:
  • zwierzę zagraża bezpieczeństwu mieszkańców (np. gdy jest agresywne),
  • zwierzę jest ranne,
  • został znaleziony „ślepy miot” bez matki zwierząt,

należy bezzwłocznie taki fakt zgłosić do:

 • Urzędu Gminy w Cielądzu – tel. 46 815-24-29 w godzinach    

8:00-16:00,od poniedziałku do piątku

Przekazując zgłoszenie do Urzędu Gminy lub  sołtysa należy podać:

 • swoje dane osobowe,
 • miejsce przebywania zwierzęcia,
 • nr telefonu kontaktowego.

Po takim zgłoszeniu Urząd Gminy podejmie interwencję dotyczącą wyłapania zwierzęcia.

Kilka spraw pod rozwagę

Gmina Cielądz ma zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, transport oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowania i opiekę weterynaryjną. Stroną umowy jest Schronisko Tomvet- Psiakowo S.C w  Piotrowicach

Prosimy mieszkańców Gminy Cielądz o skuteczne zabezpieczenie furtek, bram i   ogrodzeń posesji, tak by zwierzęta, głównie psy nie mogły jej opuszczać bez wiedzy właściciela. Przypominamy, że zgodnie z Kodeksem Wykroczeń „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Ponadto informujemy, że zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego, od mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu schronienie oraz wyżywienie na terenie swojej nieruchomości, nie będą przyjmowane. Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę i  wyżywienie staje się jego właścicielem. Nie można zapominać także o tym, że w  większości przypadków „wałęsające się psy” mają właścicieli, jednak szybko przyzwyczajają się do miejsca, w którym zapewniono im wyżywienie.

Możliwość adopcji zwierząt ze schroniska

Najlepszą formą pomocy zwierzętom ze schroniska jest ich adopcja. Żadne, nawet najlepsze schronisko nie zastąpi im prawdziwego, kochającego domu. Dla bezdomnych zwierząt adopcja jest jedyną szansą na drugie, lepsze życie.

ADOPTUJ PRZYJACIELA  ZE SCHRONISKA   PSIAKOWO I SPÓŁKA W  PIOTRKOWICACH

TEL. 693-691-963

Stopka

Kontakt

Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 96-214 Cielądz
Tel: (46) 8152429
Fax: (46) 8152352
E-mail: urzad@cieladz.pl
usc@cieladz.pl
Strona BIP: www.bip.cieladz.pl
Wójt: mgr Paweł Królak
Godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
nr konta: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej
25 9291 0001 0064 5126 2000 0120