ZAPROSZENIE
Sołtys i Rada Sołecka wsi Grabice 

zapraszają mieszkańców Grabic
na zebranie wiejskie,
które odbędzie się 11 lutego (niedziela) 2018 r. o godzinie 18:00
w budynku po byłej szkole podstawowej w Grabicach.

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Wskazanie i wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektu „Budowa wiejskiej altany środowiskowej w Grabicach celem rozwoju i integracji społecznej”.
  5. Wolne wnioski i zapytania, sprawy rożne.
  6. Zamknięcie zebrania.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że w przypadku, gdy w/w termin zebrania nie uzyska kworum, to drugi termin ustala się na ten sam dzień na godzinę 18:30.

 

PONADTO INFORMUJEMY

  1. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej miejscowości http://grabice.cieladz.pl . Znajdą tam Państwo bieżące informacje na temat naszej miejscowości.

 

Grabice, dnia 03.02.2018 r.