Komunikat Sołtysa i Rady Sołeckiej w sprawie upożądkowania otoczenia budynku po byłej szkole.

KOMUNIKAT
Sołtys i Rada Sołecka wsi Grabice

informują:

 1. Zgodnie z decyzją Zebrania Wiejskiego z dnia 10 listopada 2015 roku, ogłasza się termin uporządkowania terenu przy budynku szkoły w ramach czynu społecznego, na dzień 2 kwietnia (sobota) 2016 roku, godzina 9:00. Zapraszamy wszystkie chętne osoby, którym czystość otoczenia budynku po byłej szkole nie jest obojętna. Prosimy o zabranie rękawic oraz pojemników, które umożliwią zebranie śmieci i przeniesienie ich do kontenera.
 2. Ponownie ogłasza się nabór chętnych na funkcję gospodarza budynku po byłej szkole podstawowej. Kandydat musi być osobą pełnoletnią zamieszkałą na terenie wsi Grabice. Kandydatury należy zgłaszać do Sołtysa.
 3. W najbliższym czasie planowane jest zorganizowanie Zebrania Wiejskiego celem omówienia bieżących spraw naszej miejscowości.

Grabice, dnia 29.03.2016 r.

 • Pusty kontener już czeka na śmieci.
  Pusty kontener już czeka na śmieci.

Sołtys i Rada Sołecka bardzo dziękują wszystkim mieszkańcom Grabic, którzy wzięli udział w dniu 2 kwietnia 2016 r. w porządkowaniu terenu przy budynku po byłej szkole podstawowej. Szczególne podziękowania chcemy złożyć na ręce Wójta Pawła Królaka oraz Sekretarza Sylwestra Krawczyka, za dostarczenie kontenera oraz worków na śmieci. Liczymy również na dalszą pomoc w tym zakresie, gdyż akcja uprzątnięcia terenu nie została zakończona.

Dzięki Państwa zaangażowaniu udało się nam posprzątać znaczny fragment otoczenia. Cieszy nas też fakt zrozumienia potrzeby takowych działań. Jednoznacznie o tym świadczy zaangażowanie przybyłych osób oraz jednogłośna deklaracja potrzeby kontynuowania tego zadania. Wobec powyższego wstępnie ustalono, iż kolejny termin prac porządkowych przypadnie najprawdopodobniej na przełom kwietnia i maja. O dokładnej dacie poinformujemy niebawem. Ale już teraz zapraszamy wszystkich mieszkańców do kolejnego porządkowania. Im będzie nas więcej, tym szybciej uporamy się z tym zadaniem.

Poniżej znajda Państwo foto relację za akcji sprzątania.

Pierwsze sprzątanie już za nami.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • data: 2016-04-03

Za nami drugie sprzątanie.

Drugie sprzątanie odbyło się w dniu 2 maja 2016 roku. Uczestniczyło w nim ponad 20 osób. Było nas zatem więcej niż podczas poprzedniego porządkowania terenu przy budynku szkoły. Dzięki temu udało się już uprzątnąć całe otoczenie ze śmieci oraz zakrzaczeń.

Sołtys i Rada Sołecka dziękują wszystkim, którzy brali w tej akcji udział i swoją pracą pomogli w uporządkowaniu terenu. Teraz zaczyna być wreszcie widoczny jego urok i piękno.

Aby nasza praca nie poszła na marne, na posprzątanym terenie ulokowano kontener oraz kosz na śmieci. Prosimy zatem osoby korzystające z niego, a szczególnie organizatorów i kibiców odbywających się w Grabicach meczy piłki nożnej o zachowanie czystości. Nie jest przecież dużym wysiłkiem przejście kilku kroków i wrzucenie śmieci do kosza, a nie rzucanie ich pod nogi. Teren ten uporządkowaliśmy wspólnymi siłami, zatem i razem dbajmy o jego czystość.

 • data: 2016-05-08

Fotorelacja z drugiego sprzatania w dniu 2.05.2016 r.

 • Fotorelacja ze sprzatania w miejscowości Grabice, powiat rawski, gmina cielądz.
 • Fotorelacja ze sprzatania w miejscowości Grabice, powiat rawski, gmina cielądz.
 • Fotorelacja ze sprzatania w miejscowości Grabice, powiat rawski, gmina cielądz.
 • Fotorelacja ze sprzatania w miejscowości Grabice, powiat rawski, gmina cielądz.
 • Fotorelacja ze sprzatania w miejscowości Grabice, powiat rawski, gmina cielądz.
 • Fotorelacja ze sprzatania w miejscowości Grabice, powiat rawski, gmina cielądz.
 • Fotorelacja ze sprzatania w miejscowości Grabice, powiat rawski, gmina cielądz.
 • Fotorelacja ze sprzatania w miejscowości Grabice, powiat rawski, gmina cielądz.
 • Fotorelacja ze sprzatania w miejscowości Grabice, powiat rawski, gmina cielądz.
 • data: 2016-05-08

Kolejny etap porządkowania terenu za nami.

Za nami trzeci etap porządkowania placu przyległego do budynku po byłej szkole podstawowej. Tym razem do pracy przystąpił ciężki sprzęt budowlany. Koparka wyrównała, teren oraz wykopała zalegające w ziemi korzenie po wyciętych krzakach. Prace zostały wykonane w czerwcu 2016 r. Kolejnym etapem będzie wyrównanie placu oraz walka z chwastami i odrostami.

Sołtys i Rada Sołecka dziękują wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w ten etap prac.

Fotorelacja z trzeciego etapu porządkowania terenu.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -