Zwiększenie integracji mieszkańców poprzez modernizację wewnętrzną świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Łaszczynie

Cieszymy się ogromnie, informując mieszkańców Gminy Cielądz o sukcesie naszej społeczności. Sołectwo Łaszczyn otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 12.000,00 zł na realizację projektu o nazwie "Zwiększenie integracji mieszkańców poprzez modernizację wewnętrzną świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Łaszczynie".


Dofinansowanie zostało pozyskane dzięki zaangażowaniu Gminy Cielądz, która skorzystała z programu "Sołectwo na plus". Program ten stanowi formę pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego. Środki te są przekazywane w formie dotacji celowej, mającej na celu wspieranie zadań własnych gminy, w zakresie realizacji projektów na poziomie sołectw.


Projekt w Łaszczynie koncentruje się na zwiększeniu integracji społeczności poprzez modernizację wewnętrzną świetlicy wiejskiej, zlokalizowanej w budynku OSP. W ramach projektu, Koło Gospodyń Wiejskich w Łaszczynie oraz mieszkańcy zaangażowali się w prace remontowe, a także aktywnie wzięli udział w sprzątaniu po zakończonych pracach.


Dziękujemy serdecznie Kołu Gospodyń Wiejskich w Łaszczynie oraz wszystkim mieszkańcom za ich zaangażowanie, współpracę i wkład w rozwój lokalnej społeczności. 


Mamy nadzieję, że ta inicjatywa przyczyni się do jeszcze większej integracji mieszkańców oraz stworzy nowe, pozytywne przestrzenie dla wspólnych spotkań i aktywności społecznej. Wspólnie tworzymy lepszą przyszłość naszej gminy!


Zachęcamy do śledzenia kolejnych inicjatyw i projektów wspierających rozwój naszej gminy.

  • autor: Magdalena Anteczek, data: 2023-11-27
  • IMG_20231123_134623
  • IMG_20231123_134618
  • IMG_20231123_134616
  • logotyp projektu

Wyremontowanie pomieszczenia w świetlicy środowiskowej w celu utworzenia sali pamięci w sołectwie Grabice

Gmina Cielądz odniosła kolejny sukces w pozyskaniu środków z programu "Sołectwo na plus". Tym razem sołectwo Grabice otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 12.000,00 zł na zrealizowanie projektu "Wyremontowanie pomieszczenia w świetlicy środowiskowej w celu utworzenia sali pamięci".


Środki te pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego i stanowią istotne wsparcie dla inicjatyw lokalnych. Projekt w Grabicach koncentruje się na remoncie pomieszczenia w świetlicy środowiskowej, mając na celu stworzenie nowej sali pamięci, która będzie miejscem upamiętnienia lokalnej historii i tradycji.


Chcielibyśmy serdecznie podziękować Kołu Gospodyń Wiejskich w Grabicach za ich zaangażowanie, pomoc w realizacji projektu oraz nadzorowanie prac remontowych. To dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się zrealizować ten projekt.


Cieszymy się, że Gmina Cielądz może kontynuować rozwijanie sołectw, tworząc nowe przestrzenie i inicjatywy, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców. 


Razem tworzymy lepsze jutro!

  • autor: Magdalena Anteczek, data: 2023-11-27
  • 20231109_171351
  • 20230830_081348
  • 20230830_081338
  • logotyp projektu